Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Nieuws

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is voor heel Nederland, de bedrijfstakken, regio’s en bedrijfsgroottes beschikbaar. Dit kwartaal wordt de tabel met seizoen gecorrigeerde cijfers voor het eerst gepubliceerd.

Conjunctuurenquête – Eerste kwartaal (2024) Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is voor het negende kwartaal negatief en komt aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 uit op -7,7. Dit is lager dan het gemiddelde van de reeks (-4,0), maar een stijging ten opzichte van een kwartaal eerder, toen de indicator uitkwam op -10,1. Hiermee ligt het ondernemersvertrouwen op het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2022. Bij zeven van de veertien bedrijfstakken daalt de stemmingsindicator, bij zes neemt het toe en bij één bedrijfstak blijft het ondernemersvertrouwen onveranderd. Alleen in de bedrijfstakken informatie en communicatie en de zakelijke dienstverlening is de stemmingsindicator positief.

  Lees verder op Ondernemersplein KvK