Vernieuwing Handelsregister verbetert privacy en veiligheid voor ondernemers

Nieuws

De Kamer van Koophandel (KVK) werkt, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), doorlopend aan het verbeteren van de omgang met gegevens uit het Handelsregister.

Op 8 mei heeft minister Adriaansens (EZK) via een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de veranderingen in de wet- en regelgeving, waarmee er een betere balans komt tussen bescherming van privacy voor ondernemers en tegelijkertijd meer transparantie en mogelijkheden om fraude te voorkomen.
Meer privacybescherming en (niet-)openbare gegevens
Met de mogelijkheid tot afscherming van bepaalde openbare data zoals een bezoekadres kan op dit moment al meer privacy geboden worden, vanaf 1 juli 2024 (streefdatum) worden ook telefoonnummers in het Handelsregister standaard afgeschermd. Ook komt er een duidelijker onderscheid in wie wel en niet toegang heeft tot welke gegevens. Zo gaan er voor openbare gegevens uit het Handelsregister, zoals de naam van de directeur of een adres, strenge regels gelden voor het gebruik hiervan. Als er sprake is van misbruik, kan KVK met nieuwe wet- en regelgeving straks de toegang tot het Handelsregister blokkeren. Daarmee vermindert de overlast voor ondernemers, zoals ongevraagde telefoontjes met verkoopdoeleinden. Organisaties die de overheid heeft aangewezen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan, waaronder banken, notarissen of mede overheden, kunnen wel bij niet-openbare gegevens in het Handelsregister (bijvoorbeeld telefoonnummers).
Voorkomen van fraude
Lees verder op de KVK