Bedragen minimumloon 2024

Nieuws

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Het wettelijk minimum uurloon geldt voor alle werknemers vanaf 15 jaar. Uw loon per week of maand hangt af van uw arbeidsduur. Als u een vaste arbeidsduur per week heeft afgesproken met uw werkgever, dan kunt u een vaste maandbetaling afspreken. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.
Minimumloon per uur voor alle werknemers
Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimum uurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimum uurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimum jeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimum uurloon. Net als in 2023.
Bedragen per 1 juli 2024
Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 juli 2024)
Leeftijd Minimumloon per uur
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,94
19 jaar € 8,21
18 jaar € 6,84
17 jaar € 5,40
16 jaar € 4,72
15 jaar € 4,10
Lees verder op Rijksoverheid