Onafhankelijke belangenbehartiger gaat burgers en bedrijven helpen

Nieuws

Rechtshulp bij geschil met Belastingdienst en Dienst Toeslagen Het kabinet gaat een onafhankelijke belangenbehartiger benoemen voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Deze belangenbehartiger gaat burgers en bedrijven helpen die in de uitvoering vastlopen met hun dossiers of waarvoor snel hulp nodig is omdat er sprake is van ingrijpende (financiële) gevolgen. Als eerste stap benoemt het kabinet een kwartiermaker die ontwerpt hoe dit -op een onafhankelijke wijze- zou moeten worden vormgegeven. De rechtshulp moet zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van burgers en bedrijven.
De te benoemen belangenbehartiger moet zorgen voor continue aandacht voor praktische rechtsbescherming binnen de uitvoering van beide diensten en dat burgers en bedrijven die vastlopen verder geholpen worden. Ook signaleert de belangenbehartiger structurele problemen die voortkomen uit situaties waarin wet- en regelgeving die de Belastingdienst en Dienst Toeslagen uitvoeren, knelt.
Staatssecretaris van Rij en staatssecretaris de Vries: “Wij vinden het belangrijk dat er een onafhankelijke partij is die aan de kant van burgers en bedrijven staat, als zij er niet uitkomen met de eerstelijns dienstverlening van de Belastingdienst en/of Dienst Toeslagen. De onafhankelijke belangenbehartiger is daarmee een belangrijke aanvulling op de bestaande dienstverlening vanuit de maatschappij en de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.”
Rijksbrede aanpak
Burgers kunnen op dit moment al terecht bij diverse partijen voor rechtshulp. Lees hier verder..   (Bron: Rijksoverheid.nl)