Runnen en groeien in de praktijk: Wet flexibel werken..

Nieuws

Heb je een bedrijf met meer dan tien werknemers, dan kunnen werknemers een verzoek bij je indienen om hun werk beter af te stemmen op hun persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld het verzoek om minder uren te werken. Of om de werkdag later te beginnen om de kinderen naar school te kunnen brengen. Voor dit soort verzoeken bestaat de Wet flexibel werken (Wfw). Lees wat deze wet inhoudt in de praktijk. Op basis van de Wet flexibel werken kunnen werknemers een verzoek indienen voor het aanpassen van hun werktijden, arbeidsduur en arbeidsplaats. Bijvoorbeeld om hun werk privébalans beter in te richten. De Wet flexibel werken bestaat sinds 1 januari 2016. Het is een vervanging en verruiming van de Wet aanpassing arbeidsduur.  
Wet flexibel werken in de praktijk
De volgende verzoeken vallen onder de Wet flexibel werken:
Meer of minder uren werken
Je werknemer dient het verzoek in om meer of minder uren te werken. Een werknemer mag nooit meer uren werken dan wettelijk is toegestaan. In de Arbeidstijdenwet is onder andere opgenomen dat werknemers niet meer dan 60 uur per week mogen werken. Je werknemer mag: –    Over een periode van 4 weken gemiddeld 55 uur per week werken; –    Over een periode van 16 weken gemiddeld 48 uur per week werken. Andere werktijden Lees dit artikel verder op KvK