Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

Nieuws

De maatschappelijke wens om van het huidige forfaitaire box 3-stelsel (belasting op inkomen uit vermogen) over te stappen naar een stelsel op basis van werkelijk rendement is groot. Het demissionaire kabinet deelt deze wens. De afgelopen jaren is onderzocht hoe een nieuw stelsel kan worden vormgegeven, zodat de werkelijke inkomsten worden belast, het zogeheten werkelijk rendement. De uitkomsten van dit technische onderzoek zijn opgenomen in een voorstel dat kan fungeren als bouwsteen en hulpmiddel voor een nieuw kabinet. Nederlanders kunnen door middel van een internetconsultatie inbreng leveren op de vormgeving van een nieuw box 3-stelsel. Met de uitkomsten van de internetconsultatie kan het nieuwe kabinet eventueel een snelle start maken met de verdere vormgeving en het invoeren van een nieuw stelsel, afhankelijk van de keuzes die door een nieuwe coalitie worden gemaakt.   Reageren kan tot en met 20 oktober via internetconsultatie.nl.   Hoewel het demissionaire kabinet een nieuw stelsel niet meer kan invoeren, is het belangrijk om wel te starten met de internetconsultatie voor het nieuwe stelsel om verdere vertraging te voorkomen. Door het uitstellen van de internetconsultatie zou het vrijwel onmogelijk worden om een nieuw stelsel op 1 januari 2027 in werking te laten treden. De consultatie moet niet worden gezien als de consultatie van een voldragen wetsontwerp, maar als hulpmiddel voor een nieuw kabinet. (Lees verder op rijksoverheid.nl)   (Bron: Rijksoverheid)