Einde STAP-budget per 1 januari 2024

Nieuws

Het budget voor scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt vanaf 2024 afgeschaft. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2023.   Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 1 januari 2024 geen middelen meer voor vrij. Dit moet vanaf 2024 330 miljoen euro per jaar besparen. STAP-budget is een subsidie voor het volgen van een scholing. Het is een geldbedrag van maximaal €1.000 dat je 1 keer per kalenderjaar kunt gebruiken. Ondanks de beëindiging van het STAP-budget, blijft de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen bestaan. Zeker binnen de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Daarom bekijkt minister Van Gennip van SZW de komende periode op welke manier zij dit kan blijven stimuleren.
STAP-budget in 2023 aanvragen
Het aanvraagtijdvak van maandag 1 mei 2023 is doorgegaan zoals gepland. Voor dit tijdvak was 34 miljoen euro beschikbaar. Ruim 38.000 mensen dienden een aanvraag in. De overige aanvraagperiodes in 2023 staan gepland op: 3 juli 2023, 4 september 2023 en 1 november 2023. Aanmelden voor het STAP-budget kan via het STAP-portaal van UWV.
Zorgen van UWV
UWV is bezorgd over het beëindigen van het STAP-budget per 1 januari 2024. Maarten Camps, Voorzitter Raad van Bestuur UWV: ‘Wij zijn bezorgd dat er wordt bezuinigd op de scholing voor iedereen op de arbeidsmarkt en dat de STAP-regeling per 1 januari 2024 beëindigd wordt. Zeker nu we weten dat er nog langdurig krapte zal zijn op de arbeidsmarkt. Scholing speelt een belangrijke rol in het verkleinen hiervan en in de ontwikkeling van werkenden ter voorkoming van werkloosheid. Het STAP-budget biedt voor veel mensen, voor wie dit eerst niet mogelijk was, de mogelijkheid om scholing te volgen die hen verder helpt op de arbeidsmarkt. Dat deze mogelijkheid nu komt te vervallen is niet goed voor mensen, bedrijven en de arbeidsmarkt en baart ons dan ook zorgen.’ Het beëindigen van het STAP-budget heeft ook grote gevolgen voor de circa 150 UWV-medewerkers die werkzaam zijn in de zogenoemde STAP-unit binnen UWV.
Vervanging van fiscale scholingsaftrek
De STAP-regeling is ontstaan ter vervanging van de fiscale aftrek van scholingskosten met als doel om scholing voor een bredere groep beschikbaar te maken.  
Lees hier verder ..
  (Bron: salarisvanmorgen.nl)